Възраст до 8 години

Виктор Иванов

Дата на раждане: 30.06.2009 г.

Училище: НУ "Христо Ботев" Плевен

Мият Дюришич

Дата на раждане: 17.06.2009 г.

Училище: СОУ "Иван Вазов" Плевен