Възраст до 12 години

Аделина Данаилова Тодорова

Дата на раждане: 31.03.2005 г.

Училище: СОУ "Стоян Заимов" Плевен

Александър Рашев

Дата на раждане: 20.09.2005 г.

Училище: ГПЧЕ Плевен

Ева Десиславова Русева

Дата на раждане: 16.11.2005 г.

Училище: МГ "Гео Милев" Плевен

Иван Методиев Червенков

Дата на раждане: 14.04.2006 г.

Училище: СОУ "Иван Вазов" Плевен

Кристина Томова Апулчева

Дата на раждане: 16.11.2005 г.

Училище: МГ "Гео Милев" Плевен

Любомира Люлинова Ленкова

Дата на раждане: 18.03.2005 г.

Училище: СОУ "Иван Вазов" Плевен

Пламен Валиев Василев

Дата на раждане: 30.05.2006 г.

Училище: НУ "Отец Паисий" Плевен