Възраст до 14 години

Захари Ивайлов Иванов

Дата на раждане: 12.07.2004 г.

Училище: СОУ "Иван Вазов"

Иво Малиновски

Дата на раждане: 31.07.2003 г.

Училище: Страсбург, Франция